Horse & Rider       http://www.equisearch.com/horseandrider/

October 2006  Teksti Debbie Moors

 

Millainen on hevosesi luonne?

Tiedämme hevostemme olevan luonteiltaan ainutlaatuisia. Mutta mitä tieteellä on tähän asiaan sanottavanaan? Testaa hevosesi Horse & Rider:in persoonallisuustestillä.

Rauhallinen vai hermostunut, ystävällinen vai etäinen, yhteistyöhaluinen vai päinvastoin? Tunnemme oman hevosemme luonteen. Vähemmän tunnettua on, että tieteen parissa on ryhdytty tutkimaan eläinten persoonallisuutta ihmisten tapaan. Artikkelistamme voit lukea lisää tästä uudesta, ristiriitaisestakin tutkimuksen alasta. Ainutlaatuinen testimme taas auttaa ymmärtämään enemmän hevosesi persoonallisuuden piirteistä.

Jokainen joka on tuntenut enemmän kuin yhden hevosen, voi sanoa että kullakin hevosella on oma persoonallisuutensa. Hevosen persoonallisuus on yksi niistä muuttujista, jotka joko vahvistavat ihmisen ja hevosen suhdetta. Se joko tekee hevosesta suosikin tai ratsastuksesta ja koulutuksesta haasteen. Hevosen persoonallisuus ratkaisee sen, kuinka hevonen reagoi ja toimii satulan alla ja yhtä lailla sen, kuinka hyvin se sopeutuu kuljettamiseen, karsinaan taluttamiseen ja muuhun käsittelyyn.

Melko uusi tutkimusalue, persoonallisuuden tutkimus, avaa näköaloja eläinten mieleen ja tarjoaa kokonaan uuden tavan arvioida ja ymmärtää hevosia. Käsitellessämme hevosten tunteita syyskuun 2003 numerossa (”Does Your Horse Have Emotions?”) (1.) jututimme Hampshiressa , Englannissa sijaitsevan Portsmouthin Yliopistossa työskentelevää FT Paul Morrisia. Tällöin Paul kertoi tekevänsä parhaillaan myös hevosten persoonallisuuteen liittyvää tutkimusta. Tuossapa on varsin selkeä aihe, me tuumimme. Todellisuus on hieman toinen.

Hiljattain otimme uudelleen yhteyttä Pauliin ja kerroimme, että halusimme tehdä jutun hevosten persoonallisuudesta. Paul totesi aiheen olevan verrattain uusi tutkimuksen parissa. ”Persoonallisuustutkimus on kasvava tutkimuksen alue, mutta se kohtaa jatkuvasti epäilyä, aivan kuten eläinten tunteisiin liittyvät teoriatkin.”

Paul oli juuri saanut valmiiksi tutkimuksen, jossa 210 hevosten parissa työskentelevää henkilöä – ammattilaisista harrastelijaan – arvioi hevosen persoonallisuutta. Tarjouduimme toteuttamaan lehdessä lyhennetyn version tutkimuksen testistä ja tarjosimme innokkaasti Horse & Riderin omia, ”puolueettomia” hevosia testin koe-eläimiksi. (”H&R Horses Revealed”) (2.) Saimme apua myös sadalta vapaaehtoiselta testaajalta EquiSearch.com- ja HorseandRider.com- foorumien kautta.

Prosessi sai meissä aikaan muutamia ahaa-elämyksiä. On ilo julkaista testi ja jakaa kanssanne mahdollisuus arvioida hevostenne persoonallisuutta. Ensin kuitenkin valaisemme, mitä persoonallisuuden ajatellaan olevan ja miksi tiede on kiinnostunut siitä. Sitten paljastamme miten testi on rakennettu ja miten sillä voi testata omaa hevostaan.

 

Persoonallisuus on…

… joukko pysyviä taipumuksia käyttäytyä tietyllä tavalla useassa tilanteessa”, Paul selittää. Kun tuntee hevosensa ja sen piintyneet tavat, voi ennustaa, miten se luultavimmin käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Juuri tämän vuoksi hevosen persoonallisuuden ymmärtäminen on erinomainen ja hyödyllinen työkalu koulutukseen ja käsittelyyn.

Jos on kouluttanut yhtäkään varsaa, on varmasti huomannut, että joidenkin varsojen luonteen voi tunnistaa ensimmäisestä päivästä lähtien. Onko persoonallisuus siis kiveen kirjoitettu jo sillä hetkellä kun varsa nousee jaloilleen? On ja ei.

”Ihmistä koskevista tutkimuksista on saatu merkittäviä tuloksia siitä, että persoonallisuuden pääpiirteet ovat olemassa jo syntymässä.” Paul kertoo. ”Kokemukset ja oppiminen kuitenkin muovaavat näitä piirteitä.” Hevosten persoonallisuuden kehittymisestä ei vielä ole tehty ainuttakaan tutkimusta.(3.) ”Ennustaisin selkeitä persoonallisuuseroja todettavan heti syntymän jälkeen , mutta että kokemukset voivat kuitenkin syvästi vaikuttaa hevosen persoonallisuuteen. Olen vaikuttunut suuresta määrästä hevosen omistajia, jotka kertovat, kuinka yksittäinen kokemus voi vaikuttaa hevoseen koko sen elinajan.”

 

Kuinka asenteet ovat muuttuneet?

Ihmisten persoonallisuutta on tutkittu laajasta viimeiset 60 vuotta, mutta eläinten persoonallisuuden tutkimus on herättänyt suuria epäilyksiä ja on näin lähes vaiettu alue. Myös hevosten parissa työskentelevien joukossa on esiintynyt haluttomuutta puhua hevosista inhimillistävin termein.

Asenne alkoi muuttua 1993, kun kanadalaiset tutkijat Roland Anderson ja Jenniver Mather julkaisivat uraa uurtavan artikkelin, jossa ensi kertaa käsiteltiin jonkin muun eläimen kuin ihmisen persoonallisuuden tutkimustuloksia. ”Personality on Octopuses” – artikkeli (4.) julkaistiin Journal of Comparative Psyhology – julkaisussa.

Artikkelin julkaisun jälkeen tutkijat ovat alkaneet tutkia ja puhua eläinten persoonallisuudesta vedoten puhtaaseen tutkimustietoon siitä, että eläimillä todella on luonneominaisuuksia. Tutkimusalue on kasvussa ja siihen suhtaudutaan jo vakavasti.

”Nisäkkäiden aivot ovat huomattavan samanlaisia eri lajeilla.” Paul huomauttaa. Nisäkkäiden aivojen osat ovat samanlaiset ja sijaitsevat samoissa paikoissa aivoissa. Persoonallisuutta ja tunteita kontrolloivat aivojen osat ovat samankaltaiset kaikilla nisäkkäillä.

Tammikuussa (5.) 2006 New York Time:ssa julkaistussa Charles Siebertin artikkelissa (”The Animal Self ) (6.) neurologi Jaak Panskepp tekee paljastavan huomion. ”Jokainen psykiatristen tai emotionaalisten häiriöiden hoitoon tarkoitettu lääke on ensin kehitetty ja todettu toimivaksi eläimillä”, Panskepp toteaa. ”Tällainen olisi tuskin mahdollista, jos eläimet eivät kykenisi kokemaan näitä emotionaalisia tiloja. ”

Ihmisillä on nykykäsityksen (7 ) mukaan viisi selkeää persoonallisuuden piirrettä; neuroottisuus, tunnollisuus, avoimuus, ulospäinsuuntautuneisuus ja myöntyvyys. Persoonallisuustutkijat kiistelevät siitä, onko muilla eläimillä kuin ihmisellä kaikkia viittä piirrettä, mutta ovat yksimielisiä siitä, että eläimet kykenevät ilmentämään ainakin eri asteisesti neuroottisuutta, ulospäin suuntautuneisuutta ja myöntyvyyttä; samoja piirteitä, joita Horse & Riderin testi testaa.

Tiedeyhteisössä esiintyy edelleen skeptisismiä eläinten persoonallisuuden olemassa oloa kohtaan. Tämä yksi niistä syistä, minkä vuoksi Paul Morris tutkimustaan tekee. ”Skeptisyys on täydellisessä vastakohdassa omien kokemusteni ja eläinten parissa asuvien ja työskentelevien kokemusten kanssa, tutkija kertoo.

 

Miksi tarkastella hevosten persoonallisuutta?

Kuvitellaanpa yritystä löytää loistava terapiahevonen tai poliisihevonen joka suoriutuu kaaoksesta rauhallisesti. Tai - jos astumme askeleen pidemmälle - entäpä luonteenpiirteet, jotka ennustaisivat hevosen olevan erityisen sopivan kovan luokan kilpailuihin?

Paulin alkuperäisessä tutkimuksessa ilmeni ensinnäkin, että hevosenomistajat kykenivät määrittämään hevostensa luonteenpiirteet tehokkaasti ja toiseksi, että tietyt persoonallisuuden piirteet liittyivät hevosilla tiettyihin tehtäviin.

”Tutkimuksemme osoittivat esimerkiksi, että opetukseen käytettävät hevoset olivat vähemmän ulospäinsuuntautuneita kuin show-estehyppääjät”, Paul toteaa, mutta lisää, että enemmän aineistoa on saatava, jotta asioiden välille voi vetää yhteyden.

Hevosten persoonallisuuden tutkimus voi tarjota omistajille oivalluksia, jotka johtavat parempiin suhteisiin ihmisen ja hevosen välillä tai harjoittelun tehostumiseen. Kaikkea tätä toivomme voivamme tutkia lisää, kun tarjolla on enemmän tutkimustietoa.

Lisää luettavaa:

Jenniver Rolandin nettiartikkeli

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_1_116/ai_n17216510/pg_1?tag=artBody;col1

 

IHMISIÄ VAI HEVOSIA?

Kun saimme palautetta vapaaehtoisilta testaajilta, suurin osa tuntui suhtautuvan kysymysten sisältöön maltillisesti. Osa kuitenkin ihmetteli, miksi kysymykset kuulostivat niin ”ihmismäisiltä”. ”Puhuuko testi hevosestani vai lapsestani?”, yksi vastaaja kysyi.

Käännyimme asiassa Paulin puoleen. ”Yksikään kysymyksistä ei suoraan viittaa tiettyyn hevosen käyttäytymisen piirteeseen. Ne ovat itse asiassa melko yleisiä. Tämä johtuu siitä, että psykologiset mittaukset osoittavat yleisesti, että mitä vähemmän spesifisyyttä kysymyksessä on, sitä parempi.” Jos kysymykset olisivat hyvin yksityiskohtaisia (esimerkiksi veden ylittäminen tai klippaaminen) vastaajat eivät pystyisi vastaamaan jokaiseen kysymykseen, koska kaikki eivät ole kokeneet kaikkia tilanteita.

”Me käytämme tarkoituksellisesti kieltä, jonka jokainen voi yhdistää persoonallisuuteen. Esimerkiksi ”Hevoseni tuntee avuttomuutta ja kaipaa muiden (hevosten) tukea” - väittämässä kieli on hieman inhimillistävää, mutta kaikki tietävät hevosia, jotka mieluummin kulkevat ratsastettaessa ryhmän mukana kuin yksin.

”Käsitteet, joita käytämme, ovat aina samoja, ja hevosten omistajat käsittävät ne tietynlaista käytöstä kuvaaviksi hän lisää. Ja vaikka sanojen käyttö voi kuulostaa inhimillistävältä, loput testaajat vakuuttivat että tämä oli hyvin tehokas tapa arvioida eläinten persoonallisuutta."

“ Hyviin hevostaitoihin kuuluu kyky selittää hevosen käyttäytyminen. Ja toisinaan se tarkoittaa, että se, minkä eläinten parissa toteat, on muutettava kielelle, jonka kaikki ihmiset voivat ymmärtää.”

 

ARVIOI HEVOSESI PERSOONALLISUUS

 

Arvioi jokainen alla oleva väittämä sen mukaan, miten hyvin se mielestäsi kuvaa hevosesi persoonallisuutta. Käytä seuraavaa skaalaa:

1 = Olen täsmälleen samaa mieltä

2 = Olen lähes samaa mieltä

3 = En pysty päättämään, väittämä voi olla totta tai ei.

4 = Olen jonkin verran eri mieltä

5 = Olen täysin eri mieltä

 

Minun hevoseni:

 

1.      on hyvin aktiivinen _____

2.      on levoton ja pelokas melko usein _____

3.      on hyvä-käytöksinen _____

4.      nauttii sosiaalisista tilanteista _____

5.      tuntee avuttomuutta ja kaipaa muiden (hevosten) tukea _____

6.      näyttää sinulle nopeasti, jos ei pidä sinusta _____

7.      nauttii uusista paikoista _____

8.      on usein jännittynyt ja tärisevä _____

9.      on harkitsevainen _____

10.  on utelias ja pitää tutkimisesta _____

11.  säikähtää helposti, jos jotain yllättävää tapahtuu _____

12.  yrittää kovasti miellyttää _____

13.  on melko huoleton ja iloinen _____

14.  murehtii paljon _____

15.  voi ajautua ”kiistatilanteisiin” _____

16.  nauttii olla siellä missä tapahtuu _____

17.  voi masentua ja tulla surulliseksi _____

18.  vihastuu ihmisten tavasta käsitellä sitä _____

 

1.      Ulospäinsuuntautunut vai introvertti?

Laske kysymysten 1, 4, 7, 10, 13, ja 16 pisteet. Tulos:

6-10 = hevonen on erittäin ulospäinsuuntautunut

11-15 = hevonen on keskimääräisen ulospäinsuuntautunut

16 -20 = hevonen on lievästi introvertti

Ulospäinsuuntautunut hevonen ei pidä yksinolosta. Voi olla taipuvainen häiriökäyttäytymiseen, jos joutuu olemaan toimettomana pitkiä aikoja. Nauttii aktiivisuudesta, oli se sitten työtä tai leikkiä. Introvertti hevonen sen sijaan on sopeutuvampi toimettomuuteen.

 

2.      Neuroottinen vai tasapainoinen?

Laske kysymysten 2, 5, 8, 11, 14, 17 pisteet. Tulos:

14-19 = hevonen on erittäin neuroottinen muihin hevosiin verrattuna

20-24 = hevonen on keskimääräisen neuroottinen

25-29 = hevonen on suhteellisen tasapainoinen

Hevosten tapauksessa on syytä muistaa, että saaliseläiminä hevoset saavat muita eläimiä korkeampia neuroottisuuslukuja. (8.) Näin ollen neuroottinen hevonen tässä tapauksessa on hermostunut ja sensitiivinen koville äänille ja yllättäville liikkeille. Se ei pidä muutoksista ja reagoi voimakkaammin uusiin kokemuksiin käsitellessä ja ratsastettaessa.

 

3.      Myöntyväinen vai haluton?

Muuta antamasi pisteet ennen laskemista seuraavasti:

5 = 1,

4 = 2,

3=3 (ei muuteta)

2 = 4

1 = 5

Laske nyt muuttamiesi lukujen summa. Tulos:

7-13 = hevonen on myöntyväinen

14-19 = hevonen on keskimääräisen myöntyväinen

20-24 = hevonen on haluton yhteistyöhön

Myöntyväinen hevonen on erittäin innokas ja haluaa kovasti miellyttää. Toisessa ääripäässä oleva hevonen on suurempi haaste – saatat huomata joutuvasi ”erimielisyyksiin” sen kanssa paljon helpommin kuin yhteistyöhaluisen hevosen kanssa.

Huom. keskimääräiset tulokset saatiin laskemalla ne jutussa mainittujen sadan vapaaehtoisen testintekijän tuloksista.

 

Kirjallisuusviitteet:

1. ”Onko Hevosellasi Tunteet?”

2. ”H&R –hevoset paljastuvat” samassa numerossa julkaistu testitulos

3. Tämä artikkeli on julkaistu lokakuussa 2006.

4. ”Mustekalojen persoonallisuus”

5. Artikkeli julkaistu tammikuun numerossa 21.

6. ”Eläimen itse”

7. Ns. viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoria, the big five theory.

8. Neuroottisuuden aste on hevoselle evolutiivisesti tärkeä piirre.